ชีทนกฮูก   หน้าแรก   ซื้อชีท   รับชีท   ค้นหาชีท   วิธีใช้งาน   ติดต่อเรา
เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการชีทนกฮูก


1. คำนิยาม : www.owlsheet.com หรือ ชีทนกฮูก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ชีทนกฮูก” และเรียกผู้ใช้งานว่า “ผู้ใช้” และเรียกผู้ใช้ที่ซื้อสินค้าว่า "ลูกค้า" โดยมีการระบุตัวตนลูกค้าจากหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อบัญชีธนาคารของผู้ใช้

2. คุ๊กกี้ : ระบบของชีทนกฮูกมีการใช้คุ๊กกี้ และ เก็บข้อมูลประวัติการใช้งาน หากท่านไม่ยินยอมให้ระบบเก็บและใช้งานข้อมูลดังกล่าวโปรดยุติการใช้งานในทันที

3. การยอมรับเงื่อนไข : หากท่านใช้งานชีทนกฮูก ให้ถือว่ายอมรับเงื่อนไขการใช้บริการของชีทนกฮูกด้วยความสมัครใจ หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขขอให้ท่านยุติการใช้งานในทันที

4. ลิขสิทธิ์ : ระบบ สินค้า และผลงานต่าง ๆ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของชีทนกฮูก ไม่อนุญาตให้ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง การซื้อชีทในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ชีทนกฮูกอนุญาตให้ลูกค้าที่มีชื่อปรากฎในสลิปสามารถใช้งานโดยการอ่านหรือพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์เพื่อใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามนำไปเผยแพร่ แชร์ แจกจ่าย หรือ จำหน่ายต่อเด็ดขาด และต้องเก็บรักษาไฟล์ในที่ปลอดภัย

5. การนำเข้าข้อมูล : ลูกค้าต้องทำรายการสั่งซื้อด้วยตนเอง และยืนยันใช้ข้อมูลที่ถูกต้องในการทำรายการ หากเกิดข้อมูลเท็จ หรือ ความเสียหาย ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบทุกรณี

6. ข้อมูลลูกค้า : ชีทนกฮูกใช้และจัดเก็บข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาพสลิป ประวัติการใช้งานจากลูกค้า ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถูกสร้างและส่งเข้าระบบโดยลูกค้าด้วยความสมัครใจ ชีทนกฮูกอาจนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ตราติดกับสินค้า เพื่อระบุตัวตนและให้สิทธิการใช้งานสินค้าที่ลูกค้าซื้อ

7. การคืนเงิน : ชีทนกฮูกขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี

8. การจัดเก็บข้อมูลในระบบ : ชีทนกฮูกจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบสำหรับการตรวจสอบ ซึ่งขอสงวนสิทธิ์ในการย้าย ลบ แก้ไข ทำลาย

9. การเปิดใช้งาน : การเปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ชีทสามารถทำได้ด้วยแอป Chrome หรือ Safari เท่านั้น (กรุณาเปิดจากแอปโดยตรง การคลิก Link จาก Facebook หรือ Line อาจทำให้ท่านดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านสิทธิบันทึกไฟล์ของอุปกรณ์บางรุ่น) สำหรับการ Print แนะนำให้ทำผ่านเครื่อง Notebook หรือ PC ที่ต่อพ่วงกับเครื่องพิมพ์โดยตรง

10. คำตัดสิน : ชีทนกฮูกอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ คำตัดสินของชีทนกฮูกถือเป็นที่สิ้นสุด